Leiden - Kerkgenootschappen

Kerkgenootschappen

Doopsgezinde/Remonstrantse gemeente

Pieterskerkstraat 1
2311SV Leiden
I: www.doreleiden.nl

Jehovah's getuigen

Bonairestraat 19
2315XB Leiden
I: www.jw.org

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Brahmslaan 2
2324AM Leiden
I: www.kerkvanjezuschristus.nl