Leiden - Algemeen

Algemeen

Rembrandtatelier

Kort Galgewater 24a
2312BR Leiden
Meer informatie

In de voormalige Stadstimmerwerf van Leiden werkt een Leidse kunstenaar in de geest van Rembrandt van Rijn.

Hortus Botanicus Leiden

Rapenburg 73
2311GJ Leiden
Meer informatie

Een van de oudste botanische tuinen van Europa.

Academiegebouw

Rapenburg 73
2311GJ Leiden
Meer informatie

Sinds 1581 hoofdgebouw van de Universiteit, begin 16e eeuw gebouwd als kloosterkerk. Biedt ook onderdak aan het Academisch Historisch Museum.

Blauwe Steen

Breestraat 92
2311CV Leiden
Meer informatie

Op deze steen werden in de Middeleeuwen vonnissen voltrokken en werd ondeugdelijk laken in het openbaar vernietigd.

Boerhaavezalen/Caeciliacomplex

Lange Sint Agnietenstraat 10
2312WC Leiden
Meer informatie

In de 15de eeuw gebouwd als St. Caeciliaklooster. Van 1600 tot 1635 Pest- en Dolhuys. Daarna academisch ziekenhuis, het eerste in Noord-Europa. Hier werkte Herman Boerhaave (1668-1738). Van 1799 tot 1872 algemeen ziekenhuis. Nu Museum Boerhaave.

Burcht

Burgsteeg 14
2312JS Leiden
Meer informatie

Oudste verdedigingswerk van de stad. Heuvel door mensenhanden opgeworpen, waarschijnlijk rond 1100. De poort (Burgsteeg 14) is quasi-middeleeuws (1658).

Doelenpoort

Groenhazengracht 10
2311VT Leiden
Meer informatie

Toegangspoort uit 1645 tot het terrein van de St. Jorisdoelen, waar de schutters oefenden.
Ontwerp: Arent van 's-Gravensande. Sculptuur met afbeelding van St. Joris en de draak is van P.A. 't Hooft.

Gedichten op muren

Meer informatie

Muurgedichten in verschillende talen door de hele stad aangebracht door de Stichting Tegenbeeld. www.muurgedichten.nl

Gemeenlandshuis, Rijnlandhuis

Breestraat 59
2311CJ Leiden
Meer informatie

Zetel van het Hoogheemraadschap van Rijnland, sinds 1578. Nu in gebruik door erfgoedhuis Zuid-Holland.

Gravensteen

Pieterskerkhof 6
2311SR Leiden
Meer informatie

Deze in beginsel vierkante verdedigingstoren is nooit woonplaats van de graven van Holland geweest. Wellicht wel een toevluchtsoord in tijden van onrust of oorlog. Ook in gebruik geweest als gevangenis. Nu juridisch studiecentrum van de Universiteit Leiden.

Hartebrugkerk

Meer informatie

Haarlemmerstraat/hoek Mare 110, Leiden.
Gebouwd in 1836, als waterstaatskerk. In de volksmond ook wel coelie-kerk genoemd, naar het Latijnse opschrift: Hic domus dei est et porta coeli (dit is het huis van God en de poort naar de hemel).
Architect Th. Molkenboer.

Koornbrug

Koornbrugsteeg 7
2311EK Leiden
Meer informatie

Op deze brug werd de korenbeurs gehouden. De overkapping is van 1825.

Lakenhal

Oude Singel 28-30
2312RA Leiden
Meer informatie

Gebouwd in 1640 als markt- en keurplaats voor de lakenindustrie. Ontwerp van Arent van 's-Gravesande. Nu is het Stedelijk Museum De Lakenhal (o.a. Leidse historie) er gevestigd.

Latijnse school

Lokhorststraat 16
2311TA Leiden
Meer informatie

Gebouwd in 1599. Vele beroemde Leidenaars, w.o. Rembrandt, gingen hier naar school. In gebruik als school tot 1883, nu bedrijfsverzamelgebouw.

Lodewijkskerk

Steenschuur 19
2311ES Leiden
Meer informatie

Gebouwd als St. Jacobsgasthuis in 1477. Later (1592-1807) een keurhal voor textiel (saaihal). In 1808 herbouwd tot kerk.

Marekerk

Lange Mare 50
2312GS Leiden
Meer informatie

Achtzijdige, classisistische centraalbouw met een lage omgang. Van 1639-1649 gebouwd. Ontworpen door Arent van 's-Gravesande.

Morschpoort

Morsstraat 60
2312BN Leiden
Meer informatie

In 1668 gebouwd ter vervanging van de oude houten Galgpoort, zo genoemd omdat men door deze poort naar de buiten de stad staande galg ging.
Ontwerp van W. van der Helm.

Pesthuis

Pesthuislaan 1
2333BA Leiden
Meer informatie

Gebouw uit 1655 - buiten de stad! - om onderdak te bieden aan de pestlijders. Nu onderdeel van het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis.

Pieterskerk

Pieterskerkhof 1a
2311SP Leiden
Meer informatie

Laat-Gotische kruisbasiliek (1121), oudste deel (koor) 1390. De toren is op 5 maart 1512 ingestort, waarna een losstaande klokkentoren is geplaatst. In de kerk graven van o.a. Boerhaave, Jan Steen, John Robinson (leider van de Pilgrims) en de ouders van Rembrandt. Twee orgels: Van Hagerbeer uit 1643 en het Thomas Hillorgel uit 1883. De kerk wordt nu voor allerlei doeleinden verhuurd, o.a. voor de jaarlijkse uitvoeringen van de Matthëus Passion.

Rembrandt standbeeld

Witte Singel 19
2311BG Leiden
Meer informatie

Geplaatst in 1906. Ontworpen door Toon Dupuis. In de nabijgelegen Weddesteeg is een plaquette op de plaats waar Rembrandt's geboortehuis stond.

Rembrandtbrug

Weddesteeg 1
2311VX Leiden
Meer informatie

Sinds 1986 hersteld. Historisch stadsgezicht nabij de plaats waar Rembrandt in 1606 werd geboren.

Stadhuis

Meer informatie

Breestraat, Leiden
Oorspronkelijk middeleeuws, na 1594 uitwendig vernieuwd (trap en zandstenen gevel) in Hollandse renaissance-stijl naar ontwerp van Lieven de Key. In 1929 verwoest door brand en daarna op de gevel na gesloopt. De rest van de huidige bouw is dus uit de 20e eeuw. Het loze trappetje aan de voorgevel is de roepstoel, waar bekendmakingen werden voorgelezen. Aan de voorgevel ook de Rijnlandse roede (3,77 m.) en de Rijnlandse voet (31,4 cm.).

Stadstimmerwerf

Kort Galgewater 21
2312BR Leiden
Meer informatie

Vroeger de woning van de stadstimmerman met renaissancegevel uit 1612. Tegenwoordig een wooncomplex voor ouderen.

Synagoge

Levendaal 14
2311JL Leiden
Meer informatie

Uit 1731 met een rijke geschiedenis en bijzonder interieur. De synagoge werd twee maal ingrijpend gerestaureerd: na de ramp met het kruitschip in 1807 en in 1978. Op aanvraag te bezichtigen.

Visfontein

Vismarkt 4
2311EH Leiden
Meer informatie

Gebouwd in 1692 om de visverkopers van helder water te voorzien. Ontwerp van Jacob Roman.

Waalse kerk

Breestraat 62-64
2311CS Leiden
Meer informatie

Kapel van voormalig Catharina Gasthuis. Vanaf 1818 Waalse kerk. Orgel uit 1746/1750.
Bezichtiging: za (juli) 12.00-16.30 uur, koopzondag 14.00-16.30 uur. Verder volgens afspraak.

Zijlpoort

Haven 100
2312ML Leiden
Meer informatie

In 1667 gebouwd als onderdeel van de toenmalige vestingwerken. In 1998 is een moderne restauratie uitgevoerd, waarbij de vestingwal in ere is hersteld.

Hooglandse Kerk

Middelweg 2
2312KH Leiden
Meer informatie

Gesticht in 1315 en toen volgens de traditie een houten kerkje. Het huidige - nooit voltooide - gebouw dateert van de periode 1470-1550. De kerk is van mei-sept. voor bezichtiging geopend.

Hofjes

Meer informatie

In de binnenstad van Leiden bevinden zich 35 hofjes, bewoond door ouderen of studenten. Hofjeswandeling is verkrijgbaar bij het Visitors Centre Leiden.

Molens

Meer informatie

Binnen Leiden bevinden zich nog negen molens:
* D`Heesterboom (of molen van Noordman): Haagweg 57, 2321 AC Leiden.
Achtkantige stellingmolen uit 1804, gebruikt als zaagmolen.
* Molen De Herder: Haarlemmerweg 77a, 2334 GE Leiden.
Stellingmolen uit 1884, gebruikt als zaagmolen.
* Kikkermolen: Oegstgeesterweg 21, 2334 BZ Leiden.
Wipmolen uit 1752, gebruikt als poldermolen.
* Maredijkmolen: Groene Maredijk/Zweilandlaan 1, 2334 CT Leiden.
Wipmolen uit 1735, gebruikt als poldermolen.
* Molen De Put (Galgewater): Park De Put 11, 2312 BM Leiden, www.molendeput.nl
Replica (1987) van houten standerdkorenmolen uit 1619 van Jan Janszn. Put.
Bij voldoende wind wordt graan vermalen tot meel.
De molen is veelal op zaterdag geopend van 11.00-17.00 uur.
* Rodenburgermolen: Kanaalweg 80, 2313 DW Leiden.
Grondzeiler uit 1893, gebruikt als poldermolen.
* Stadsmolen: Gooimeerlaan 1, 2316 JZ Leiden
Grondzeiler uit 1856, gebruikt als poldermolen. De molen is in 1980 grotendeels vernieuwd met oude onderdelen.
* Stevenshofjesmolen: Charlotte Köhlerpad, 2331 KH Leiden
Grondzeiler uit 1797, gebruikt als poldermolen.
* Molenmuseum De Valk: 2e Binnenvestgracht 1, 2312 BZ Leiden, tel. (071) 516 5353. www.molenmuseumdevalk.nl
Zeven verdiepingen tellende originele stellingkorenmolen uit 1743, rosmolen plus collectie Vereniging De Hollandsche Molen.

Musea

Meer informatie

Leiden biedt onderdak aan veel - soms wereldberoemde - musea. Zie hoofdstuk Cultuur.

Stadsgehoorzaal

Breestraat 60
2311CS Leiden
Meer informatie

Theaterzalen en congresruimte. Gebouwd in 1890-1891, in neo-renaissance stijl, deze komt in Nederlands nauwelijks nog voor. Voorgevel met karakteristieke zuilengalerij en daarachter negen bogen. Ontwerp van stadsarchitect ir. D.E.C. Knuttel.

Waag

Meer informatie

Aalmarkt 21/hoek Mandenmakerssteeg
In 1657-1659 ontworpen en gebouwd voor het wegen van vnl. zuivelproducten (boterhal). Ontwerp van Pieter Post, beeldhouwwerk van Rombout Verhulst. Nu in gebruik voor evenementen en culturele exposities.

Leidse Loper: Stadswandeling zonder gids

Meer informatie

Reis via internet terug in de tijd! 24 Informatieborden in de binnenstad geven de bezoeker een kijkje in de geschiedenis van Leiden. Op de eigen mobiele telefoon met internetaansluiting kunt u al wandelend mediafragmenten afspelen via de mobiele website: m.deleidseloper.nl
Andere thematische stadswandelingen zonder gids, zoals de Rembrandtwandeling en Hofjeswandeling, zijn verkrijgbaar bij Visitor Centre Leiden (zie bij Toeristische informatie).

Leiden City Events

Haagweg 4F 5
2311AA Leiden
Inl.: Frank van Leeuwen
I: www.leidencityevents.nl

Leidse Schouwburg

Oude Vest 43
2312XS Leiden
I: www.leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl

Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk

Park Ypenburg 15
2396CR Koudekerk aan den Rijn
I: www.vriendenhooglandsekerk.nl

Rederij Schuitjevaart rondvaarten

Inl.: K.D. Parmentier
I: www.schuitjevaart.nl

Rondvaart Groene Hart Cruises

Zijldijk 30
2352AB Leiderdorp
I: www.partyboot.nl