Leiden - Wmo

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Meer informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning, kortweg de Wmo, heeft als doel dat iedereen kan blijven meedoen in de maatschappij. Het uitgangspunt is dat iedereen in eerste instantie verantwoordelijk is voor zichzelf en zijn familie. Als meedoen niet (meer) lukt zonder hulp, kunt u bij de gemeente aankloppen.

Door omstandigheden, zoals ziekte, ouderdom of een handicap, lukt het soms niet meer om zelfstandig te kunnen blijven wonen en mee te doen in de maatschappij. Er zijn veel manieren waarop de gemeente u kan ondersteunen. Met bijvoorbeeld vervoersvoorzieningen en rolstoelen helpt de gemeente u zo lang mogelijk mobiel te blijven. Met hulp bij het huishouden en woningaanpassingen kan de gemeente u helpen zelfstandig te blijven wonen. De gemeente zoekt samen met u naar de goedkoopst adequate oplossing voor uw vraag.

Het servicepunt Zorg biedt informatie en advies aan iedereen die dat wil, ook aan partners en/of begeleiders van de hierboven genoemde doelgroepen. Zie ook de gemeentelijke website, www.leiden.nl/wmo (hier kunt u ook een aanvraagformulier downloaden).
Het servicepunt Zorg is gevestigd in het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 en is telefonisch bereikbaar (ma t/m vr 08.30-17.00): tel. (071) 516 55 06.