Leiden - Adviesraad

Adviesraad

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

Oude Rijn 44b
2312HG Leiden
I: www.adviesraadwmoleiden.nl
Meer informatie

Adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden vanuit cliƫntperspectief over beleidsvoornemens op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet en aanverwante taken waaronder schuldhulpverlening, handhaving leerplicht, passend onderwijs en (jeugd)gezondheidzorg.