Leiden - Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

Werk en Inkomen

Meer informatie

www.leiden.nl/werkeninkomen
Bezoekadres Stadsbouwhuis: Langegracht 72, 2312 NH, Postbus 9102, 2300 PC Leiden, tel. 14 071.
Bij Werk & Inkomen kunt u een bijstandsuitkering aanvragen als u niet genoeg inkomen of vermogen hebt om van te leven, en als u geen recht hebt op een andere uitkering. Voorwaarde voor een uitkering is deelname aan het Participatiecentrum. U kunt ook bij Werk & Inkomen terecht voor bijzondere bijstand, bijstand voor zelfstandigen en voor regelingen vanuit het Minimabeleid. Ook voert Werk en Inkomen de Wet kinderopvang uit en wetgeving op het gebied van Inburgering.
Geopend:
a. voor zaken op het gebied van bijstand: telefonisch spreekuur ma t/m vr 09.00-11.00 uur, tel. 14 071
b. telefonisch spreekuur voor Minimabeleid: ma t/m do 08.30-16.30 uur, tel. 14 071
c. voor schuldhulpverlening Stadsbank: Langegracht 72, telefonisch bereikbaar ma t/m vr 09.00-16.00 uur, tel. 14 071
d. voor de Wet kinderopvang (gemeentelijke doelgroep), tel. 14 071
e. voor Inburgering, tel. 14 071
Zie ook www.leiden.nl/uitkering en www.leiden.nl/bijzonderebijstand

WERKplein Leidse regio

Langegracht 72
2312NH Leiden
Meer informatie

Geopend: ma t/m vr 08.30-17.00 uur, inlooptijden: 08.30-12.00 uur.
Bij Werk & Inkomen kunt u een bijstandsuitkering aanvragen als u niet genoeg inkomen of vermogen hebt om van te leven, en als u geen recht hebt op een andere uitkering. Voorwaarde voor een uitkering is deelname aan het Participatiecentrum.

Zorg

Meer informatie

Voor alle vragen over zorg en welzijn kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam bij u in de buurt. Zie de contactinformatie elders in de Stadsgids.

Cliëntenraad Sociale Zaken & Arbeidsmarktbeleid

Johan Wagenaarlaan 14b
2324XD Leiden
Inl.: E. Meijer
T: 071 5728964 (ma en wo 14.00-16.00 uur)

Sociale Verzekeringsbank, districtskantoor Leiden

Stationsplein 1
2312AJ Leiden
Postbus 18603
3501CR Utrecht
I: www.svb.nl