Leiden - Algemeen

Algemeen

Stichting !WOON, Leiden

Hooigracht 12
2312KS Leiden
Meer informatie

Zelfstandige en sterke bewoners en bewonersorganisaties zijn essentieel voor fijn wonen in een goede buurt. Bewonerscommissies en huurdersorganisaties met vragen rondom wonen en energietransitie kunnen bij !WOON terecht. Zo verstevigen bewoners hun grip en invloed op hun eigen buurt en daarmee hun zelfstandigheid.

Bestemmingsplannen (gemeente)

Langegracht 72
2312NH Leiden
Meer informatie

Een bestemmingsplan geeft regels voor het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd mag worden. Alvorens u tot huur of koop van een pand in de stad overgaat, is het raadzaam te informeren naar de inhoud van het bestemmingsplan bij het servicepunt Bouwen en Wonen, Lange Gracht 72. Bestemmingsplannen kunnen daar ook worden ingezien. tel. 14 071.

Huren van een woning

Meer informatie

De verdeling van sociale huurwoningen in Leiden en de omgeving loopt geheel via de woningbouwverenigingen.
Informatie hierover kunt u vinden via: www.woonzicht.nl

Algemene informatie wonen, huren en bouwen

Meer informatie

Servicepunt Bouwen en Wonen, gemeente Leiden: Stadsbouwhuis, Langegracht 72, 2312 NH Leiden, tel. 14 071, www.leiden.nl/gemeente
Informatie op het gebied van wonen, huren en bouwen, zoals (ver)bouwen, kadastrale gegevens, bouwarchief, monumenten, bestemmingsplannen en nieuwbouwplannen.

Stichting !WOON, Leiden

Hooigracht 12
2312KS Leiden
I: www.wooninfo.nl