Leiden - Algemeen

Algemeen

LSF Leidse Sport Federatie

Meer informatie

Alle aangesloten leden kunnen met hun vragen, suggesties, e.d. terecht bij bestuurslid Bart de Wolf. Contactgegevens: Bart de Wolf, secretariaatlsf@gmail.com, tel. 06 27395962. Voor overige zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@lsf.nl
DE LSF is het officiƫle adviesorgaan van het college van B en W van Leiden over sportaangelegenheden. De LSF bevordert en bewaakt de sportbelangen in Leiden door o.a. adviezen aan gemeentelijke organen en instanties en aan haar leden te geven. Stimuleert samenwerking en overleg tussen sportverenigingen, instellingen en (gemeentelijke) instanties. Bij de federatie zijn meer dan 100 sportverenigingen aangesloten.

Mahjongvereniging de Rode Sleutels

Robijnstraat 4
2332KE Leiden
T: 06 28966841 (Stijn Verschuren)
I: www.denksportcentrumleiden.nl