Leiden - Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

Internationale contacten

Meer informatie

Leiden heeft een vriendschapsband met Nagasaki en vier partnersteden: Oxford (Engeland) sinds 1946, Torun (Polen) en Juigalpa (Nicaragua) beide sinds 1988 en Buffalo City (Zuid-Afrika) sinds 1998.
De contacten met Oxford, Torun, Juigalpa en Buffalo City worden door stedenbandstichtingen georganiseerd.
Contactpersonen voor de stedenbandstichtingen:
- Torun: Frans Cornelisse, Jacop van Campenlaan 180, 2321GJ Leiden, home.kpn.nl/leiden-torun
- Juigalpa: Hedda Sasburg, Stadhouderslaan 26, 2313AC Leiden, infosvlj@gmail.com, www.leiden-juigalpa.nl
- Buffalo City: Marjan de Jonge, Zeemanlaan 47, 2313 SW Leiden, tel. (071) 514 17 20, info@leidenbuffalocity.nl, www.leidenbuffalocity.nl
- Oxford: Riet Aalders, Splinterlaan 79, 2352 SC Leiderdorp, tel. (071) 589 16 29, aalders30@zonnet.nl, www.leiden-oxford-link.nl

Oxford
Direct na de Tweede Wereldoorlog is de stedenband met Oxford opgericht. Gezamenlijk organiseren Leiden en Oxford activiteiten rond de herdenking van de oorlogsslachtoffers in Leiden (4 mei) en Oxford (11 november) voor de gasten uit beide steden. De stichting is ook actief bij de uitwisselingen van sportverenigingen, onderwijs- en culturele instellingen en zet regelmatig projecten op rond de thema's van de stad Leiden. Verder draagt de stichting bij aan universitaire uitwisselingen op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Torun
Torun (ongeveer 200.000 inwoners) ligt 1150 kilometer oostwaarts in Polen. Torun is, net als Leiden, een monumentale stad, Unesco beschermde stad, geboorte stad van sterrenkundige Copernicus, tevens evenals Leiden een Studentenstad met Universiteit. Jaarlijks vindt een uitwisseling plaats van bewoners uit Leiden en Torun, instellingen, organisaties, clubs en verenigingen. De stedenband is opgericht tijdens de Koude Oorlog om de relatie tussen de burgers van Oost- en West-Europa te verbeteren. Inmiddels is de relatie uitgegroeid tot een gelijkwaardige samenwerking.

Juigalpa
Juigalpa ligt in Nicaragua, in Midden-Amerika. Sinds 1988 bestaat een officiële stedenband met Juigalpa. De Stichting Vriendschapsband Leiden-Juigalpa (SVLJ) is een vrijwilligersorganisatie en werkt samen met organisaties in Juigalpa aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking. Daarbij worden ze geholpen door verschillende Leidse partners, zoals de gemeente Leiden, het ROC en het Leidse bedrijfsleven. De verschillende projecten dragen bij aan de millenniumdoelen.

Buffalo City
Buffalo City (ruim 1 miljoen inwoners) ligt aan de zuidoostkust van Zuid-Afrika. De officiële stedenband bestaat sinds 1998.
Na de afschaffing van de apartheid werkte Leiden samen met Buffalo City aan duurzame oplossingen voor de wederopbouw van het nieuwe Zuid-Afrika. De gemeente Leiden en partners, zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland en Leidse scholen en de stichting Stedenband Leiden- Buffalo City spanden zich in voor projecten die bijdragen aan de millenniumdoelen. Sympany, voorheen KICI, was een van de partijen die deze projecten financieel mogelijk heeft gemaakt (en ook projecten in Juigalpa) . De stichting Stedenband Leiden- Buffalo City onderhield, initieerde en coördineerde de onderlinge contacten. De laatste jaren zijn de contacten en uitwisselingen veel minder intensief geworden. Om die reden is bij de evaluatie van de stedenbanden in 2016 overeengekomen om de band met Buffalo City te veranderen in de veel lichtere constructie van een vriendschapsband. De stichting Stedenband Leiden Buffalo City zal zichzelf, na afronding van de laatste door haar geïnitieerde projecten, opheffen. Contactpersoon stichting Stedenband Leiden-Buffalo City: Marjan de Jonge, Zeemanlaan 47, 2313 SW Leiden, tel. (071) 514 17 20, info@leidenbuffalocity.nl, www.leidenbuffalocity.nl

Nagasaki
In 2012 is Leiden een vriendschapsband aangegaan met de Japanse stad Nagasaki.. Het resultaat van de al jarenlange samenwerking tussen verschillende partners uit beide steden. In Leiden waren en zijn dat vooral Japanmuseum SieboldHuis, Museum Volkenkunde, de Universiteit Leiden, Naturalis Biodiversity Center, de Hortus Botanicus en de Leidse AlumniKai "Van hier tot Tokyo". De band met Nagasaki is in 2017 versterkt in een officiële stedenband. De stichting Leidse Vrienden van Nagasaki geeft uitvoering aan het Leidse stedenbandenbeleid met Nagasaki en initieert, onderhoudt en coördineert de onderlinge contacten. Bij de Stichting Leidse Vrienden van Nagasaki en de stedenband zijn, naast bovengenoemde organisaties, ongeveer 100 mensen en 30 organisaties betrokken. Meer weten? Kijk op de website van de Stichting Leidse Vrienden van Nagasaki. Of neem contact op met: Marian Weevers, m.weevers@leiden.nl, tel. (071) 516 5231.

Millenniumgemeente
Sinds 2008 is Leiden Millennium Gemeente. Met internationale stedenbanden wil de gemeente Leiden actief bijdragen aan het bereiken van de millenniumdoelen. De millenniumdoelen zijn acht afspraken van 189 landen om armoede, ziektes, ongelijkheden en milieuproblemen in de wereld terug te dringen.

Expat Centre Leiden

Stationsweg 26
2312AV Leiden
I: www.expatcentreleiden.nl